Contact Us

Address

College of Life Sciences, Zhejiang University

866 Yuhangtang Rd, Hangzhou, Zhejiang Province, 310058, P.R. China

Office Phone

86-0571-88206485

Email

zhangyi119@zju.edu.cn


Map of Zijingang Campus

866 Yuhangtang Rd, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R. China

Tel : +86-571-88206487

Fax : +86-571-88206485

Email : zhangyi119@zju.edu.cn

Copyright © 2016 College of Life Science, Zhejiang University.All Rights Reserved powered by:Chingo